Konsalting i menadžment

CommPlus je u mogućnosti da vam asistira na putu ka većoj profitabilnosti i efikasnosti nudeći različite konsalting usluge:

  • Menadžment unapređenja Efikasnosti/Performansi
  • Interim menadžment - privremeno obavljanje izvršnih funkcija u kompaniji od strane naših saradnika
  • Izrada korporativne strategije i menadžment promena
  • Promocija prodaje/Odnosi sa potrošačima
  • Menadžment usluga
  • Istraživanje tržištau korelaciji sa konsaltingom i monitoringom efekata kampanje
  • Konsalting usluge za poboljšanje operacija putem upotrebe adekvatnih IT rešenja
  • Projektni menadžment
  • Telemarketing
  • Implementacija sistema kvaliteta po seriji standarda ISO 9001


Naše usluge konsaltinga pomažu klijentima da definišu i reše ključna poslovna pitanja, kao što su: cenovna politika, promocija, marketing miks, svrstavanje i racionalizacija proizvoda, plasiranje kategorija, struktura kategorija i skladištenje, kanali distribucije.

Ukoliko nas kontaktirate možete dobiti detaljne i opsežne informacije u pogledu usluga konsaltinga i menadžmenta u vezi sa specifičnim temama.

Copyright Communication Plus doo 2017