Ovo su samo neki od projekata u kojima smo aktivno učestvovali. Biće nam zadovoljstvo da Vas bliže upoznamo sa našim dostignućima.

 U ovom projektu, pod simboličnim imenom "Oživljavanje Rwandatel-a", CommPlus je kreirao dugoročni Biznis plan i bio angažovanju u rešavanju organizacionih, marketinških, prodajnih i tehničkih izazova.

Rwandatel se nalazio u procesu migracije mobilne telefonije sa standarda CDMA na GSM/UMTS.

Utvrđivanje vizuelnog identiteta, postavljanje franšiznih kanala distribucije i uvođenje elektronskih kanala distribucije, predstavljaju najznačajnija dostignuća na ovom projektu.

Rwandatel je u periodu od dva meseca od lansiranja GSM mreže stekao više od 200.000 novih korisnika.

Na ovom projektu, implementirali smo različite servise sa dodatnom vrednošću (VAS):

  • Elektronska pre paid dopuna za fiksnu i mobilnu telefoniju, kao i električnu energiju (e-top up
  • Ringtones
  • USSD gateway
  • Moj novi broj

Bili smo angažovani u konsaltingu ove telekomunikacione kompanije u njenoj inicijalnoj fazi zauzimanja pozicija na srpskom tržištu. Radili smo na mapiranju prodajnih mesta, ogranizovanju prodaje i kanala distribucije.

Pored ovog, Vip mobile nam je ukazao poverenje kopovinom prava korišćenja servsia "Moj novi broj". Ovaj servis je i patentiran kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine pod nazivom "Postupak obaveštavanja pozivaoca  o promeni korisničkog GSM/UMTS broja".reg.br. 52347

 

 Sahelcom, kao deo nacionalnog operatera u Nigeru, zapadno-afričkoj državi, gde je CommPlus uspešno kreirao marketing plan i implementirao marketing stretegiju. Ovaj projekat je takođe obuhvatao organizaciju kanala prodaje, distribuciju i maloprodaju. 

Ovaj prestižni telekomunikacioni operater je 2009. godine izvršio akviziciju DTH operatera "Interaktivni tehnologi-ITV Partner" u Bugarskoj sa ciljem njene integracije u regionalnu satelitsku platformu "Total TV".

CommPlus je aktivno učestvovao sa svojim interim menadžment timom u reorganizaciji i restruktuiranju kompanije, kao i operativnom upravljanju svim poslovnim funkcijama.

Contact Service doo je kompanija osnovana 2015 godine sa idejom pružanja OMNI channel outsourcing usluga pre svega klijentima iz Sjedinjenih Američkih Država.CommPlus je realizovao sve aktivnosti od osnivanja kompanije, preko selekcije dobavljača opreme, selekcije i obuke zaposlenih. Contact Service pruža usluge svojim klijentima korišćenjem savremenih tehnoloških rešenja za podršku različitim kanalima komunikacije (telefon, chat, mail, socijalne mreže...), a pre svega se koristi OMNI channel rešenja kompanija Genesys i Bitrix24.